Upps.hast. interv

Ställer in uppspelningshastigheten för stillbilder under [Kont. upps. interv].
Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 6.00 eller senare.
  1. MENU → (Uppspelning) → [Upps.hast. interv] → önskad inställning.

Tips

  • Du kan också ändra uppspelningshastigheten genom att vrida på den främre/bakre ratten eller styrratten under [Kont. upps. interv].