Fokusstandard

Om du ställer in [Fokusstandard] för önskad specialknapp kan du sedan hämta fram praktiska funktioner som t.ex. att automatiskt ställa in skärpan på motivet i mitten på skärmen, enligt inställningarna för skärpeområdet.

  1. MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Fokusstandard] för knappen.
    • För att använda funktionen [Fokusstandard] vid inspelning av filmer ska du välja MENU → (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och ställ sedan in funktionen [Fokusstandard] för knappen.
  2. Tryck på den knapp som [Fokusstandard]-funktionen är inställd för.
    • Vad det går att göra genom att trycka på knappen varierar beroende på inställningen för [Fokusområde].
När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt]:
När man trycker på knappen flyttas skärpeinställningsramen tillbaka till mitten.
När [Fokusområde] är inställt på [Brett] eller [Mitten]:
Kameran ställer in skärpan i mitten på skärmen när du trycker på knappen.

OBS!

  • Det går inte att ställa in [Fokusstandard]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].