Manuellt fokus

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

  1. Vrid på omkopplaren för skärpeinställningssättet (B) medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för skärpeinställningssättet (A) intryckt, och välj MF.

  2. Vrid på skärpeinställningsringen för att ställa in skärpan.

    • När man vrider på skärpeinställningsringen visas fokalavståndet på skärmen.
      Fokalavståndet visas inte när en objektivadapter (säljs separat) är monterad.
  3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.

OBS!

  • Om du använder sökaren, så justera dioptrinivån för att få rätt skärpa i sökaren.