JPEG-bildstorlek (stillbild)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [JPEG-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När [Aspekt] är inställd på 3:2
L: 24M 6000×4000 bildpunkter
M: 10M 3936×2624 bildpunkter
S: 6.0M 3008×2000 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 16:9
L: 20M 6000×3376 bildpunkter
M: 8.7M 3936×2216 bildpunkter
S: 5.1M 3008×1688 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 1:1
L: 16M 4000×4000 bildpunkter
M: 6,9M 2624×2624 bildpunkter
S: 4.0M 2000×2000 bildpunkter

Vid inspelning i APS-C-motsvarande format

När [Aspekt] är inställd på 3:2
L: 10M 3936×2624 bildpunkter
M: 6.0M 3008×2000 bildpunkter
S: 2.6M 1968×1312 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 16:9
L: 8.7M 3936×2216 bildpunkter
M: 5.1M 3008×1688 bildpunkter
S: 2.2M 1968×1112 bildpunkter

När [Aspekt] är inställd på 1:1
L: 6.9M 2624×2624 bildpunkter
M: 4.0M 2000×2000 bildpunkter
S: 1.7M 1312×1312 bildpunkter

OBS!

  • När [Filformat] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG] motsvarar bildstorleken för RAW-bilder “L”.