Proxyinspelning

Används för att ställa in om proxy-filmer med låg bithastighet ska spelas in samtidigt under filminspelning XAVC S . Eftersom proxy-filmer har liten filstorlek är de lämpliga att överföra till smartphones eller ladda upp till webbplatser.

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Proxyinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Proxy-filmer spelas in samtidigt.
Av :
Proxy-filmer spelas inte in.

Tips

 • Proxy-filmer spelas in i formatet XAVC S HD (1280 × 720) med 9 Mbps. Bildrutehastigheten för proxy-filmen är detsamma som för originalfilmen.
 • Proxy-filmer visas inte på uppspelningsskärmen (enbildsuppspelningsskärmen eller indexbildskärmen). visas över filmer för vilka en proxy-film spelades in samtidigt.

OBS!

 • Proxy-filmer går inte att spela upp på denna kamera.
 • I följande fall går det inte att använda proxy-inspelning.
  • När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S HD] och [Inspelningsinst.] är inställd på [120p]/[100p].
 • När man raderar eller skyddar filmer som har proxy-filmer, raderas/skyddas både originalfilmen och proxy-filmen. Det går inte att radera eller skydda enbart originalfilmer eller proxy-filmer.
 • Det går inte att redigera filmer på den här kameran.