Isättning/uttagning av minneskort

Här beskrivs hur man sätter i minneskort (säljs separat) i produkten.

 1. Öppna locket till minneskortsfacket.

 2. Sätt i SD-kortet i fack 1.
  • Om du vill använda två minneskort så sätt i det andra i fack 2.

  • Håll minneskortet med det fasade hörnet vänt på det sätt som visas i figuren, och stick sedan in det tills det klickar till på plats. Sätt i minneskortet ordentligt. Annars finns det risk för fel.

  Minneskortstyper som går att använda i respektive fack

  Fack 1 (nedtill): För SD-kort (som är kompatibla med UHS-I och UHS-II)

  Fack 2 (upptill): För SD-kort (som är kompatibla med UHS-I) och Memory Stick PRO Duo

 3. Stäng locket.

Tips

 • Den allra första gången ett minneskort används i den här kameran rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i kameran för att det sedan ska fungera mer stabilt.
 • Det går att byta fack för minneskort för inspelning genom att välja MENU (Installation)[Inst. inspel.media][Prio insp.media].
 • Om du vill lagra samma bild på två minneskort samtidigt, eller om du vill sortera bilderna mellan två minneskort efter bildtypen (stillbilder/filmer), välj MENU (Installation) → [Inst. inspel.media][Inspelningsläge].
 • Använd fack 1 om du bara använder ett enda SD-kort.
 • Använd fack 2 om du använder ett Memory Stick-minneskort. Ställ i så fall in punkten [Prio insp.media][Plats 2].
 • Sätt inte i ett Memory Stick-minneskort i fack 1. Det kan leda till fel.

För att ta ut minneskortet

Öppna minneskortsfacket och kontrollera att åtkomstlampan (A) är släckt, och tryck sedan in minneskortet lätt en gång för att ta ut det.