Färg på fokusram

Det går att ange färgen för ramen som anger skärpeinställningsområdet. Du kan göra att ramen syns bättre genom att ändra färgen om ramen är svår att se på grund av motivet.

Denna funktion går att använda om kamerans systemmjukvara (firmware) är Ver. 6.00 eller senare.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Färg på fokusram] → önskad färg.

Menypunktsdetaljer

Grå:
Ramen som anger skärpeinställningsområdet visas i grått.
Vitt:
Ramen som anger skärpeinställningsområdet visas i vitt.
Rött:
Ramen som anger skärpeinställningsområdet visas i rött.