Känsl. AF-spårn. (filmer)

Det går att ställa in AF-känsligheten i filmläge.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [Känsl. AF-spårn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Känslig:
AF-känsligheten ställs in på ”hög”. Detta läge är praktiskt när man spelar in filmer där motivet rör sig snabbt.
Standard:
AF-känsligheten ställs in på ”normal”. Detta läge är praktiskt när det förekommer hinder framför motivet, eller på platser med mycket folk.