Klassificering

Du kan själv gradera lagrade bilder på en skala från till för att göra det lättare att hitta bilder. Sammanslagning av denna funktion med [Inställn. hoppa bild] används för att snabbt hitta önskad bild.

  1. MENU(Uppspelning) → [Klassificering].
    Skärmen för bildgraderingsval visas.
  2. Tryck på vänster/höger sida på styrratten för att visa en bild för vilken du vill ställa in en gradering och tryck sedan i mitten.
  3. Välj lämpligt värde för (Klassificering) genom att trycka till vänster/till höger på styrratten och tryck sedan i mitten.
  4. Tryck på MENU-knappen för att lämna skärmen för graderingsinställning.

Tips

  • Det går även att ställa in gradering vid uppspelning av bilder med hjälp av specialknappen. Ställ in [Klassificering] för önskad knapp med [Spec.knapp] i förväg och tryck sedan på specialknappen medan du spelar upp en bild som du vill gradera. Värdet för (Klassificering) ändras varje gång du trycker på specialknappen.

OBS!

  • Du kan endast gradera stillbilder.