Bildhast. f sökare (stillbild)

Motivets rörelser visas på ett smidigare sätt genom att justera sökarens bildfrekvens under stillbildstagning. Denna funktion är praktisk vid tagning av motiv som rör sig snabbt.

 1. MENU (Kamerainst.2) →[Bildhast. f sökare] → önskad inställning.
  • Denna funktion går att ställa in för önskad knapp med hjälp av [Spec.knapp].

Menypunktsdetaljer

Hög:
Motivets rörelser visas på ett smidigare sätt i sökaren.
Standard:
Motivet visas med normal bildfrekvens i sökaren.

OBS!

 • När punkten [Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög] sjunker upplösningen i sökaren.
 • Även om [Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög] kan inställningen växla till [Standard] automatiskt beroende på temperaturen vid tagning och tagningsförhållandena.
 • Punkten [Bildhast. f sökare] är fast inställd på [Standard] i följande lägen:
  • Under uppspelning
  • Under HDMI-anslutning
  • När temperaturen inuti den kamerahuset är hög
  • Under kontinuerlig tagning med punkten [Slutartyp] inställd på [Auto] eller [Elektronisk slutare].