Inst. Fjärrdator: RAW+J sp. b. dator

Används för att välja vilken sorts filer som ska överföras till datorn vid PC Remote-tagning.
Vid fjärrstyrd tagning av stillbilder från datorn med PC Remote-funktionen visas inte bilden i programmet på datorn förrän hela bilden har överförts. Vid tagning av RAW+JPEG-bilder går det att skynda på visningsproceduren genom att bara överföra JPEG-filerna, i stället för att överföra både RAW-filerna och JPEG-filerna.

*Fjärrdator: Används för att fjärrstyra denna produkt från en dator med hjälp av Imaging Edge (Remote), inklusive sådana funktioner som att ta bilder och lagra bilder på datorn.

  1. MENU (Installation) → [Inst. Fjärrdator][RAW+J sp. b. dator] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW & JPEG:
Både RAW-filer och JPEG-filer överförs till datorn.
Endast JPEG:
Enbart JPEG-filer överförs till datorn.
Endast RAW:
Enbart RAW-filer överförs till datorn.

OBS!

  • [RAW+J sp. b. dator] går bara att ställa in när punkten [Filformat] är inställd på [RAW & JPEG].
  • Inställningarna för [Inst. Fjärrdator] gäller även vid PC remote-tagning med [Fjrdator(trådb. LAN)] .