Registrering av tagningsinställningar för en specialknapp (Reg. anp. tagnsinst.)

Det går att registrera tagningsinställningar (t.ex. exponering, skärpa, matningsläge, osv.) på en specialknapp i förväg och sedan hämta fram dem tillfälligt medan man håller knappen intryckt. Tryck helt enkelt på specialknappen för att snabbt ändra inställningarna, och släpp sedan knappen för att gå tillbaka till de ursprungliga inställningarna igen. Denna funktion är praktisk när man tar bilder på aktiva scener som t.ex. sport.

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Reg. anp. tagnsinst.] → Välj ett registreringsnummer från [Hämta anp. intr. 1] till [Hämta anp. intr. 3].
  Inställningsskärmen för valt nummer visas.
 2. Markera kryssrutan med hjälp av ovansidan /undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten för funktioner som du vill kunna hämta fram med respektive registreringsnummer, och tryck sedan i mitten för att markera respektive ruta.
  Ett -märke visas i rutorna för funktionerna.
  • Om du vill välja bort en funktion så tryck i mitten igen.
 3. Välj den funktion som du vill ändra med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, och tryck sedan i mitten för att ändra funktionen till önskad inställning.
  • Välj [Imp. aktuell inställning] för att registrera de nuvarande kamerainställningarna på valt registreringsnummer.
 4. Välj [Register].

Punkter som går att registrera

 • Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
 • Exponering
 • Skärpeinställningen
 • Matningsläget (annat än självutlösaren)

För att hämta fram de registrerade inställningarna

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → Välj önskad knapp och och välj sedan ett av registreringsnumren från [Hämta anp. intr. 1] till [Hämta anp. intr. 3].
 2. På tagningsskärmen, tryck ner avtryckaren och håll samtidigt den knapp intryckt som ett av registreringsnumren är tilldelat till.
  De registrerade inställningarna aktiveras när specialknappen hålls intryckt.

Tips

 • Det går att ändra inställningarna för [Reg. anp. tagnsinst.] efter att ha tilldelat ett av registreringsnumren till specialknappen med hjälp av [Spec.knapp].

OBS!

 • Registreringsnumren [Hämta anp. intr. 1] till [Hämta anp. intr. 3] går bara att använda när tagningsläget är inställt på P/A/S/M.
 • Beroende på det monterade objektivet och kamerans tillstånd när hämtningen av de registrerade inställningarna utförs kan det hända att de registrerade inställningarna inte har någon effekt.