Kontinuerlig tagning med hjälp av en objektivadapter

När en objektivadapter är monterad på kameran, varierar autofokusmetoden under kontinuerlig tagning beroende på inställningarna för punkterna [Kontinuerlig tagning] och [Slutartyp].

Vid användning av objektivadaptern LA-EA1 (säljs separat), LA-EA2 (säljs separat) eller LA-EA4 (säljs separat)

Slutartyp
Mekanisk slutare Auto/Elektronisk slutare
Kontinuerlig tagning: Hi Skärpan låses på inställningen för den första bilden.
Kontinuerlig tagning: Mid
Kontinuerlig tagning: Lo Skärpan följer motivet hela tiden.

När objektivadaptern LA-EA3 används (säljs separat)

Uppdatera objektivadapterns firmware till den senaste versionen i förväg.

Slutartyp
Mekanisk slutare Auto/Elektronisk slutare
Kontinuerlig tagning: Hi Skärpan följer motivet hela tiden.* 1 Skärpan följer motivet hela tiden.*1 *2
Kontinuerlig tagning: Mid Skärpan följer motivet hela tiden.* 1
Kontinuerlig tagning: Lo Skärpan följer motivet hela tiden.

*1 När F-värdet är större än F16 följer skärpan inte motivet. Skärpan låses på inställningen för den första bilden.

*2 Den kontinuerliga tagningshastigheten varierar beroende på [Fokusläge]-inställningen.
[Enbilds-AF]/[DMF]/[Manuellt fokus]: Upp till 20 bilder per sekund (skärpan låses på inställningen för den första bilden).
[Kontinuerlig AF]: Upp till 10 bilder per sekund

OBS!

  • När objektivadapter används går det inte att ta bilder utan att skärmen blir svart i [Kontinuerlig tagning: Lo]-läget.