Isättning/uttagning av batteripaketet

  1. Öppna locket till batterifacket.

  2. Håll spärren (A) undantryckt med kanten på batteripaketet och skjut in batteripaketet tills det låses på plats.

  3. Stäng locket.

För att ta ut batteripaketet

Kontrollera att åtkomstlampan är släckt och stäng sedan av kameran. Skjut sedan undan spärren (A) och ta ut batteripaketet. Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.