Aspekt (stillbild)

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2:
Samma bildförhållande som för en kamera för 35 mm film
16:9:
Ett bildförhållande som är lämpligt för uppspelning på en TV med stöd för högupplösning
1:1:
Bilden blir kvadratisk.