Funk. för FTP-överf.

Det går att ställa bildöverföring via en FTP-servern och att överföra bilder till FTP-servern. Grundläggande kunskap om FTP-servrar krävs.

Se ”FTP Help Guide” för närmare detaljer.
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Nätverk) → [Funk. för FTP-överf.] → önskad inställning.

OBS!

  • Det kan hända att somliga funktioner inte går att använda beroende på versionen för kamerans systemmjukvara (firmware). Uppdatera systemmjukvaran till den senaste versionen och försök igen.