Håll fokus

Används för att låsa skärpan medan man trycker på den knapp som skärpelåsfunktionen är tilldelad till.

  1. MENU (Kamerainst.2)→[Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → tilldela [Håll fokus] -funktionen till önskad knapp.
  2. Ställ in skärpan och tryck på den knapp som [Håll fokus]-funktionen är tilldelad till.
  3. Håll den knappen intryckt medan du trycker på avtryckaren.