Hur man använder multi-valknappen

  • Håll fingret rakt ovanpå multi-valknappen för att manövrera den mer exakt.
  • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Zon], [Flexibel punkt]eller [Utökad flexib. punkt], går det att flytta skärpeinställningsområdet genom att trycka multi-valknappen uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.
  • Med standardinställningarna är [Fokusstandard]-funktionen inställd för multi-valknappens mittknapp.