Remote Camera Tool

Remote Camera Tool är mjukvara för fjärrstyrd tagning från en dator via ett kabelnätverk. Du kan ändra kamerainställningar och ta bilder från en dator genom att ansluta kameran till datorn eller ett omkopplingsnav med en LAN-kabel.

  1. MENU →(Nätverk) → [Fjrdator(trådb. LAN)][Fjrdator(trådb. LAN)] [På].
  2. Anslut kameran till datorn med hjälp av en LAN-kabel.
  3. Konfigurera LAN-inställningarna efter behov.
  4. Starta Remote Camera Tool på datorn för att utföra fjärrstyrd tagning.

Se följande webbadress för närmare information om hur man installerar och använder Remote Camera Tool:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php