Wi-Fi-inställningar: Visa MAC-adress

Visar produktens Wi-Fi MAC-adress.

  1. MENU(Nätverk) → [Wi-Fi-inställningar][Visa MAC-adress].