Välj lagringsmapp

Om punkten [Mappnamnsformat] är inställd på [Standardformat] och det finns flera olika mappar, går det att välja i vilken mapp på minneskortet som bilderna ska lagras.

  1. MENU(Installation) → [Välj lagringsmapp] → önskad mapp.

OBS!

  • Det går inte att välja mapp när punkten [Mappnamnsformat] är inställd på [Datumformat].
  • Om punkten [Inspelningsläge] är inställd på något annat än [Standard] går det bara att välja den gemensamma mappen på båda minneskorten. Om det inte finns någon gemensam mapp går det att skapa en med hjälp av [Ny mapp].