Angående zoomförstoringen

Vilken zoomförstoring som används i kombination med objektivets zoom varierar i förhållande till vald bildstorlek.

När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]

Zoominställning JPEG-bildstorlek Fullt format/APS-C Zoomförstoring
Endast optisk zoom (inklusive smart zoom) L - -
M Fullt format Ca. 1,5×
APS-C Ca. 1,3×
S Fullt format Ca. 2×
APS-C Ca. 2×
Klarbildszoom L Fullt format Ca. 2×
APS-C Ca. 2×
M Fullt format Ca. 3×
APS-C Ca. 2,6×
S Fullt format Ca. 4×
APS-C Ca. 4×
Digital zoom L Fullt format Ca. 4×
APS-C Ca. 4×
M Fullt format Ca. 6,1×
APS-C Ca. 5,2×
S Fullt format Ca. 8×
APS-C Ca. 8×