Expon.kompens.

I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering). Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation).

 1. Vrid på exponeringskompensationsratten (A).

  +-sidan (överexponering):
  Bilden blir ljusare.

  –-sidan (underexponering):
  Bilden blir mörkare.

  • Exponeringen går att justera inom ett område från -3,0 EV till +3,0 EV.
  • Det inställda exponeringsvärdet går att kontrollera på tagningsskärmen.

   På bildskärmen

   I sökaren

För att ställa in exponeringskompensationen med hjälp av MENU-skärmen

När exponeringskompensationsratten är inställd på ”0” går det att justera exponeringen inom ett område från -5.0 EV till +5 0 EV.

MENU (Kamerainst.1) → [Expon.kompens.] → önskad inställning.

OBS!

 • Exponeringskompensation går inte att utföra i följande tagningslägen:
  • [Intelligent auto]
 • När [Manuell exponering] används går det bara att utföra exponeringskompensation om punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
 • Exponeringskompensationsrattens inställning har företräde framför [Expon.kompens.] och [EV-kompenser. ratt] på menyn.
 • Endast värden mellan –3,0 EV och +3,0 EV visas med motsvarande ljusstyrka för bilden på skärmen under tagningen. Om man ställer in ett exponeringskompensationsvärde utanför detta område påverkas inte bildens ljusstyrka på skärmen, men effekten kommer att synas i bilden som lagras.
 • För filmer går exponeringskompensationsvärdet att justera inom ett område från -2,0 EV till +2,0 EV.
 • Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att det inte går att få någon tillfredsställande effekt.
 • När man ställer tillbaka exponeringskompensationsratten på ”0” från något annat värde, ändras även exponeringsvärdet till ”0”, oavsett [Expon.kompens.]-inställningen.