Slutartyp (stillbild)

Det går att ställa in om en mekanisk slutare eller en elektronisk slutare ska användas.

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Slutartyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Slutarttypen ändras automatiskt efter tagningsförhållandena och slutartiden.
Mekanisk slutare:
Endast den mekaniska slutaren används.
Elektronisk slutare:
Endast den elektroniska slutaren används.

Tips

 • Ställ in [Slutartyp][Auto] eller [Elektronisk slutare] i följande fall.
  • Vid tagning med en snabb slutartid på ljusa ställen som t.ex. utomhus i solsken, på stranden eller i ett snölandskap.
  • När du vill öka hastigheten för kontinuerlig tagning.

OBS!

 • I sällsynta fall kan det hända att det hörs ett slutarklick när kameran stängs av även om punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare]. Detta beror dock inte på något fel.
 • I följande fall aktiveras den mekaniska slutaren även om punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
  • När du fotograferar vit standardfärg för anpassad vitbalans
  • [Ansiktsregistrering]
 • Följande funktioner går inte att använda när punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektronisk slutare].
  • Blixttagning
  • Långexp.brusred
  • Bulb-tagning