Ljudutmatningstim.

Det går att använda ekodämpning och förhindra oönskade förskjutningar mellan bilden och ljudet när man filmar och kontrollerar ljudet via HDMI-utgången.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Ljudutmatningstim.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Naturlig:
Ljudet matas ut utan fördröjning. Välj det här läget när det är problem med att ljudet är fördröjt när du lyssnar på ljudet under inspelningen.
Läppsynk:
Ljudet matas ut synkroniserat med bilden. Välj det här läget för att undvika oönskad fördröjning mellan bilden och ljudet.