Ställa in metod för att hoppa mellan bilder (Inställn. hoppa bild)

Används för att ställa in vilken ratt och metod som ska användas för att hoppa mellan bilder under uppspelning. Du kan snabbt hitta skyddade bilder eller bilder som ställts in med ett visst värde.

  1. MENU(Uppspelning) → [Inställn. hoppa bild] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Välj ratt:
Används för att välja ratten för att hoppa mellan bilder.
Metod hoppa bild:
Används för att välja vilken sorts bilder som ska spelas upp med funktionen för att hoppa mellan bilder.

OBS!

  • [Inställn. hoppa bild] är tillgänglig endast när [Visningssätt] är inställt på [Datumvisning].Om [Visningssätt] inte är inställt på [Datumvisning] spelar kameran alltid upp varje bild utan att hoppa när du använder ratten som väljs med [Välj ratt].
  • När du använder funktionen för att hoppa mellan bilder kommer filmfiler alltid att hoppas över.