Cirk. av fokuspunkt

Anger om skärpeinställningsramen kan hoppa från den ena änden till den andra när du flyttar skärpeinställningsramen med [Fokusområde] inställd på [Zon], [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt]. Funktionen är praktisk när du vill flytta skärpeinställningsramen från den ena änden till den andra snabbt.

  1. MENU(Kamerainst.1)→[Cirk. av fokuspunkt] → önskad inställning.

    När [Cirkulera] är valt:

Menypunktsdetaljer

Cirkulerar inte :
Markören flyttas inte när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.
Cirkulera :
Markören hoppar till den andra änden när du försöker flytta skärpeinställningsramen förbi slutet.

OBS!

  • Även om du ställer in [Cirk. av fokuspunkt][Cirkulera] kan skärpeinställningsramen inte flyttas diagonalt.