Starttid f. energiläge

Används för att ställa in tiden tills kameran automatiskt ska gå över till strömbesparingsläge för att undvika onödig batteriförbrukning när man inte gör något med kameran. För att återgå till tagningsläget räcker det att göra en manöver som t.ex. att trycka ner avtryckaren halvvägs.

  1. MENU(Installation) → [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

30 min/5 min/2 min/1 min/10 s

OBS!

  • Stäng av produkten när den inte ska användas på länge.
  • Strömbesparingsfunktionen aktiveras inte medan kameran förses med ström via USB, under uppspelning av bildspel, under filminspelning, vid FTP-överföringar, vid anslutning till en dator eller TV eller när [Fjärrkontroll] är inställd på [På].
  • När [FTP-funktion] är inställd på [På] är tiden tills kameran går över till energisparläget en minut, även om du har valt [10 s] för [Starttid f. energiläge].