Självutlös. (kont.)

Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Sedan går det att välja den bästa bilden bland bilderna som tagits.

 1. Välj (Självutlösare) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet.
  • Vrid på omkopplaren för matningssättet medan du håller frigöringsknappen för omkopplaren för matningssättet nedtryckt.
 2. MENU (Kamerainst.1) → [Typ av självutlösare][Självutlös. (kont.)] → önskat läge.
  • Inställningsskärmen för [Typ av självutlösare] går att visa genom att trycka på Fn-knappen.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

  Självutlösarlampan börjar blinka, det hörs ett pip, och bilder tas efter det inställda antalet sekunder. Det inställda antalet bilder tas i en följd.

Menypunktsdetaljer

Kameran tar till exempel 3 bilder 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren när [Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder] är valt.

Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder
Självut. (kont.): 10 sek. 5 bilder
Självutlösare(kont.): 5 sek. 3 bild.
Självutlösare(kont.): 5 sek. 5 bild.
Självutlösare(kont.): 2 sek. 3 bild.
Självutlösare(kont.): 2 sek. 5 bild.

Tips

 • Tryck en gång till på avtryckaren för att avbryta självutlösarens nedräkning.
 • Välj något annat matningsläge än (Självutlösare) genom att vrida på omkopplaren för matningssättet för att stänga av självutlösaren.