Spotmätarpunkt

Används för att ställa in om spotmätningspositionen ska koordineras med skärpeinställningsområdet när punkten [Fokusområde] är inställd på [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt].

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Spotmätarpunkt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mitten:
Spotmätningspositionen koordineras inte med skärpeinställningsområdet, utan ljusstyrkan mäts alltid i mitten.
Fokuspunktslänk:
Spotmätningspositionen koordineras med skärpeinställningsområdet.

OBS!

  • När punkten [Fokusområde] är inställd på något annat än [Flexibel punkt] eller [Utökad flexib. punkt], är spotmätningspositionen låst i mitten.
  • När [Fokusområde] är inställd på [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt], koordineras spotmätningspositionen med startpunkten för spårning, men inte med motivföljningen.