Imaging Edge

Imaging Edge är en mjukvarusvit som innehåller funktioner för bland annat fjärrstyrd tagning från en dator, och justering och bearbetning av RAW-bilder som tagits med kameran.

Viewer:
Används för att titta på och söka efter bilder.

Edit:
Används för att redigera bilder, göra olika korrigeringar för t.ex. tonkurvan och bildskärpan, samt bearbeta bilder som är tagna i RAW-format.
Remote:
Du kan ställa in kameran eller ta bilder från en dator som är ansluten till kameran med en USB-kabel.
För att styra kameran med hjälp av en dator väljer du MENU → (Installation) → [USB-anslutning][Fjärrdator] innan du ansluter kameran till datorn med en USB-kabel.

Se supportsidan för information om hur du använder Imaging Edge.
http://www.sony.net/disoft/help/


Installera Imaging Edge på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:
http://www.sony.net/disoft/d/