FINDER/MONITOR

Används för att ställa in metoden för att växla mellan visning i sökaren och på bildskärmen.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [FINDER/MONITOR] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
När man tittar i sökaren reagerar ögonsensorn och visningen växlas automatiskt till sökaren.
Sökare(manuell):
Bildskärmen släcks och bilden visas bara i sökaren.
Skärm(manuell):
Sökaren släcks och bilden visas på bildskärmen hela tiden.

Tips

  • Det går att ställa in [FINDER/MONITOR]-funktionen för önskad knapp.
    MENU(Kamerainst.2) → [Spec.knapp], [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] → ställ in [Välj Finder/Monitor] för önskad knapp.
  • Om du vill behålla visningen i sökaren eller på bildskärmen ställer du in [FINDER/MONITOR][Sökare(manuell)] eller [Skärm(manuell)] i förväg.
    Bildskärmen kan du hålla avstängd när du tar ögonen från sökaren under inspelningens gång genom att ställa in bildskärmen på [Skärm Av] med användning av knappen DISP. Välj MENU → (Kamerainst.2) → [DISP-knapp][Skärm] och bocka för [Skärm Av] i förväg.

OBS!

  • När bildskärmen är utdragen upptäcker inte ögonsensorn att ögat närmar sig även om punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Auto]. Bilden fortsätter att visas på bildskärmen.