Skriv serienummer

Kamerans serienummer lagras bland bildens Exif-data vid stillbildstagning.

  1. MENU (Installation) → [Skriv serienummer] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Kamerans serienummer lagras bland bildens Exif-data.
Av:
Kamerans serienummer lagras inte bland bildens Exif-data.