Minneskort som går att använda

Kamera har bara stöd för SD-minneskort (UHS-II-kompatibla). Om du använder microSD-minneskort i den här kameran är det viktigt att du använder rätt sorts adapter.

Lagringsformat Stödda minneskort
Stillbild SD/SDHC/SDXC-kort
AVCHD SD/SDHC/SDXC-kort (klass 4 eller snabbare, eller U1 eller snabbare)
XAVC S 4K 60 Mbps*
HD 50 Mbps eller lägre*
HD 60 Mbps
SDHC/SDXC-kort (Klass 10, eller U1 eller snabbare)
4K 100 Mbps*
HD 100 Mbps
SDHC/SDXC-kort (U3)

*Inklusive vid inspelning av proxy-filmer samtidigt

OBS!

 • När ett SDHC-minneskort används för att spela in XAVC S-filmer under lång tid, delas de inspelade filmerna upp i filer på 4 GB. De uppdelade filerna går sedan att hantera som en enda fil igen genom att importera dem till en dator med hjälp av PlayMemories Home.
 • Om du vill spela in en film på minneskort i både fack 1 och fack 2 med följande inställningar, så sätt i två minneskort med samma filsystem. Det går inte att spela in XAVC S-filmer samtidigt om det ena kortet använder filsystemet exFAT och det andra använder FAT32.
  • När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S 4K] eller [XAVC S HD].
  • [Inspelningsläge] under [Inst. inspel.media] är inställt på [Samtidig insp. ()] eller [Samt. Insp. (/)].
  Minneskort Filsystem
  SDXC-minneskort exFAT
  SDHC-minneskort FAT32
 • Ladda upp batteripaketet helt innan du försöker återställa databasfilerna på minneskortet.