SteadyShot

Används för att ställa in om SteadyShot-funktionen ska användas eller ej.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:
[SteadyShot] används.
Av:
[SteadyShot] används inte.
Vi rekommenderar att du ställer in [Av] när du använder stativ.