Anv. pekfunktionen: Pekfokus

[Pekfokus] används för att ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Funktionen är tillgänglig när [Fokusområde] är inställt på en annan parameter än [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt]. Välj MENU(Installation) → [Pekfunktion][På] i förväg.

 1. MENU(Kamerainst.2) → [Anv. pekfunktionen][Pekfokus].

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i stillbildsläge

Du kan ange en position där du vill ställa in skärpan med pekfunktioner. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan när du tryckt på bildskärmen och angett en position.

 1. Peka på bildskärmen.
  • Vid tagning med bildskärmen pekar du på läget som du vill ställa in skärpan för.
  • Vid tagning med sökaren kan du flytta skärpeinställningsområdet genom att peka och dra på bildskärmen medan du tittar i sökaren.

  • För att avbryta skärpeinställningen med pekfunktioner trycker du på eller i mitten på styrratten vid tagning med bildskärmen, och i mitten på styrratten vid tagning med sökaren.
 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  • Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Ange positionen där du vill ställa in skärpan i filminspelningsläge (punktfokus)

Kameran ställer in skärpan på det motiv du pekade på.Punktfokus går inte att använda vid tagning med sökaren.

 1. Peka på det motiv du vill ställa in skärpan för före eller under inspelningen.
  • När du pekar på motivet ändras skärpeinställningssättet tillfälligt till manuell skärpeinställning och skärpan kan ställas in med skärpeinställningsringen.
  • För att avbryta punktfokuseringen pekar du på eller trycker i mitten på styrratten.

Tips

 • Förutom funktionen för pekfokus går det även att använda följande pekfunktioner.
  • När [Fokusområde] är inställt på [Flexibel punkt], [Utökad flexib. punkt], [Spårning: Flexibel punkt] eller [Spårning: Utökad flexib. punkt] kan skärpeinställningsramen flyttas med pekåtgärder.
  • När [Fokusläge] är inställt på [Manuellt fokus] går det att använda förstoringsfunktionen genom att dubbelknacka på bildskärmen.

OBS!

 • Funktionen för pekfokus går inte att använda i följande fall:
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus].
  • När den digitala zoomen används
  • När LA-EA2 eller LA-EA4 används