Bildvinkel

Bildvinkeln ändras till motsvarande fullt format eller APS-C/Super 35mm beroende på inställningen för [APS-C/Super 35mm] och det monterade objektivet. Bildvinkeln är även annorlunda för stillbildstagning och filminspelning.

Bildvinkel motsvarande fullt format

(A) För att ta stillbilder (med [Aspekt] inställd på [3:2])

(B) Under filminspelning


Kameran fotograferar med en bildvinkel som motsvarar full bild när [APS-C/Super 35mm] är inställt på [Av].

Bildvinkeln motsvarar APS-C-format/Super 35mm

(A) Vid tagning av stillbilder

(B) Vid inspelning av filmer (andra än XAVC S 4K/30p)

(C) Vid inspelning av filmer (XAVC S 4K/30p 60M eller 30p 100M)


Kameran fotograferar med en bildvinkel som motsvarar APS-C-storlek eller Super 35mm när [APS-C/Super 35mm] är [På].

Bildvinkeln för stillbilder motsvarar ungefär 1,5 gånger den brännvidd som anges på objektivet. Bildvinkeln motsvarar ungefär 1,6 gånger den brännvidd som anges på objektivet för filmer. Bildvinkeln för XAVC S 4K-filmer i 30p-format är ca. 1,8 gånger den brännvidd som anges på objektivet.

Tips

  • Bildvinkeln ändras automatiskt till en som motsvarar APS-C-storleken eller Super 35mm när [APS-C/Super 35mm] är inställt på [Auto] i följande fall.
    • Om du monterar ett objektiv exklusivt för APS-C-formatet
    • Under filminspelning med 4K