Bildhast. f sökare (stillbild)

Motivets rörelser visas på ett smidigare sätt genom att justera sökarens bildfrekvens under stillbildstagning. Denna funktion är praktisk vid tagning av motiv som rör sig snabbt.

 1. MENU (Kamerainst.2) →[Bildhast. f sökare] → önskad inställning.
  • Denna funktion går att ställa in för önskad knapp med [Spec.knapp].

Menypunktsdetaljer

Standard:
Motivet visas med normal bildfrekvens i sökaren.
Hög:
Motivets rörelser visas på ett smidigare sätt i sökaren.

OBS!

 • När punkten [Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög] sjunker upplösningen i sökaren.
 • Även om [Bildhast. f sökare] är inställd på [Hög] kan inställningen växla till [Standard] automatiskt beroende på temperaturen vid tagning och tagningsförhållandena.
 • Punkten [Bildhast. f sökare] är fast inställd på [Standard] i följande lägen:
  • Under uppspelning
  • Under HDMI-anslutning
  • När temperaturen inuti den kamerahuset är hög