Tagning av stillbilder med högre upplösning (Mlttag. bildp.just)

Det går att skapa bilder med en högre upplösning än vad som är möjligt med vanlig bildtagning genom att ta fyra eller sexton RAW-bilder och sedan kombinera dem på en dator. Detta är praktiskt för att ta stillbilder av konst eller arkitektur. För att kunna kombinera flera RAW-bilder krävs särskild programvara.

Välj MENU (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone][Ktrl m Smartphone][Av] i förväg.

 1. MENU (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion][Ansl.metod Fj.dator] → önskad inställning.
  • Konfigurera andra inställningar för [Fjärrdatorfunktion] vid behov.
  • Det kan ta lång tid att överföra de tagna bilderna när man använder fjärrstyrd tagning via en dator med Wi-Fi-anslutning. Vi rekommenderar att du ställer in [Dest. för spara stillb.] under [Fjärrdatorfunktion][Endast kamera] eller använder en USB-anslutning i stället.
 2. MENU (Nätverk) → [Fjärrdatorfunktion][Fjärrdator][På].
 3. Anslut kameran till datorn enligt inställningarna för [Ansl.metod Fj.dator] och starta sedan Imaging Edge Desktop (Remote) på datorn.
 4. Säkra kameran med ett stativ. Utför [Mlttag. bildp.just] med hjälp av Imaging Edge Desktop (Remote).
  Kameran tar det valda antalet RAW-bilder med valt intervall. Bilderna lagras på datorn tillsammans med den kombinerade bilden.
  • Försök att undvika att kameran skakar eller att motivet blir suddigt.
  • Fyra eller sexton RAW-bilder lagras med samma inställningar. Det går inte att ändra inställningarna i intervallet mellan tagningarna.
  • Du kan avbryta inspelningen genom att trycka i mitten på styrratten under intervallet mellan inspelningarna.
  • Om du inte tänker använda blixt (säljs separat) ska du välja det kortaste intervallet i Imaging Edge Desktop (Remote). Om du använder en blixt ställ in intervallet enligt uppladdningstiden för blixten.
  • Blixtsynkroniseringshastigheten är 1/8 sekund.
  • Om du har satt [Dest. för spara stillb.] under [Fjärrdatorfunktion] till [Endast kamera] importerar du de fyra eller sexton lagrade RAW-bilderna till datorn och slår sedan samman dem med Imaging Edge Desktop (Remote).
  • Se följande supportsida för tekniker för [Mlttag. bildp.just].
   https://www.sony.net/psms/

Tips

 • Det går även att utföra [Mlttag. bildp.just] på kameran utan att använda Imaging Edge Desktop (Remote). Välj MENU (Kamerainst.1) → [Mlttag. bildp.just], ställ in tagningsintervallet samt antalet bilder och ta bilderna. Du kan importera de inspelade RAW-bilderna till datorn och kombinera dem med Imaging Edge Desktop (Viewer). Om du inte tänker använda Imaging Edge Desktop (Remote) för tagning ska du använda en trådlös fjärrkontroll (säljs separat) eller [Självutlösare] för att undvika att kameran skakar och att motivet blir suddigt.

OBS!

 • Om kameran skakar och motivet blir suddigt kan kanske inte RAW-bilder som tagits med [Mlttag. bildp.just] kombineras ordentligt. Även om motivet är stilla, om en person i närheten flyttar eller föremål flyttas, kan kanske RAW-bilder inte kombineras ordentligt eftersom belysningen för motivet kan ändras.
 • RAW bilder som tagits med [Mlttag. bildp.just] går inte att kombinera med hjälp av kameran. Använd Imaging Edge Desktop (Viewer) för att kombinera bilderna.
 • I [Mlttag. bildp.just] är vissa inställningar låsta enligt följande:
  • [Filformat]: [RAW]
  • [RAW-filtyp]: [Okomprimerad]
  • [Tyst tagning]: [På]
 • I [Mlttag. bildp.just] fungerar inte bulb-tagning.
 • Vid tagning i [Mlttag. bildp.just]-läget kan du inte använda den optiska trådlösa blixten.
 • Om tagning är inställd i något annat läge än P/A/S/M kan dui inte utföra [Mlttag. bildp.just].
 • Om du använder en monteringsadapter kan det hända att tagningsintervallet blir längre.