Ovansidan

 1. Lägesomkopplare

  Lägesomkopplaren är olåst när du håller upplåsningsknappen intryckt i mitten.

 2. Bakre ratt

  Används för att snabbt justera inställningarna för respektive tagningsläge.

 3. Exponeringskompensationsratt

  När du trycker på låsknappen i mitten växlar exponeringskompensationsratten mellan låst och olåst läge. Ratten är olåst när låsknappen är uppe och den vita linjen syns.

 4. C1-knapp (specialknapp 1)
 5. C2-knapp (specialknapp 2)
 6. Multi-gränssnittssko*

  Det kan hända att somliga tillbehör inte går att skjuta på helt, utan sticker ut baktill på multi-gränssnittsskon. Anslutningen fungerar dock så länge tillbehöret når fram till skons framkant.

 7. Bildsensorpositionsmärke
  • Bildsensorn är den del som omvandlar inkommande ljus till elektriska signaler. Märket markerar var bildsensorn sitter. Använd den vågräta linjen för att mäta upp det exakta avståndet mellan kameran och motivet.

  • Om motivet är närmare kameran än objektivets näravstånd går det inte att ställa in skärpan. Kontrollera att motivet är tillräckligt långt ifrån kameran.


* För närmare detaljer om vilka tillbehör som går att ansluta till multi-gränssnittsskon, se Sonys webbsida eller kontakta en Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Tillbehör för en vanlig tillbehörssko går också att använda. Vi kan dock inte garantera att tillbehör av andra fabrikat går att använda.