Livevisning

Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska reflektera effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningar.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [Livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ställa in effekt på:
Bilden visas med livevisning så nära som möjligt som resultatet kommer att se ut när alla dina inställningar har tillämpats. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder medan man kontrollerar resultatet av tagningen på livevisningsskärmen.
Ställa in effekt av:
Bilden visas med livevisning utan effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningarna. I det här läget går det lätt att kontrollera bildkompositionen.
Bilden på livevisningsskärmen visas alltid med lämplig ljusstyrka även i [Manuell exponering]-läget.
När [Ställa in effekt av] är valt visas ikonen på Live View-skärmen.

Tips

  • När en blixt av något annat fabrikat används, t.ex. en ateljéblixt, kan det hända att livevisningsskärmen blir mörk med somliga slutartidsinställningar. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av], blir bilden på livevisningsskärmen ljusare så att det går lättare att kontrollera bildkompositionen.

OBS!

  • Punkten [Livevisning] går inte att ställa in på [Ställa in effekt av] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
    • [Film]
    • [S&Q-motion]
  • När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.