Monteringsadapter

Med hjälp av en objektivadapter (säljs separat) går det att montera objektiv med A-fattning (säljs separat) på den här produkten.
Se bruksanvisningen som medföljer objektivadaptern för närmare detaljer.

OBS!

  • När punkten [Kontinuerlig tagning] är inställd på något annat än [Kontinuerlig tagning: Lo] är skärpan låst för den första bilden, även om punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].
  • Det kan hända att objektivadaptern eller autofokus inte går att använda tillsammans med somliga objektiv. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad angående vilka objektiv som går att använda.
  • Objektivadaptrarna LA-EA2 och LA-EA4 (säljs separat) är inte avsedda att montera samtidigt med ett vertikalgrepp (säljs separat). Om de monteras samtidigt blir utrymmet mellan objektivadaptern och vertikalgreppet väldigt smalt, vilket gör det svårt att hålla kameran.
  • Det går inte att använda AF-lampan när man använder objektiv med A-fattning.
  • Det kan hända att användningsljud från objektivet och resten av produkten kommer med i inspelningen.
    Det går att stänga av ljudet genom att välja MENU (Kamerainst.2) [Ljudinspelning] [Av].
  • Det kan ta en lång stund eller vara svårt för produkten att ställa in skärpan, beroende på motivet och vilket objektiv som används.