Begr. av fokusomr.

Genom att begränsa typerna av tillgängliga skärpeområdesinställningar i förväg kan du välja inställningar för [Fokusområde] snabbare.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Begr. av fokusomr.] → Markera de skärpeinställningsområden som du vill använda och välj [OK].
    Skärpeområdena markerade med går att använda som inställningar.

Tips

  • När du tilldelar [Växla fokusområde] till en knapp genom att välja MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] eller [Spec.knapp] ändras skärpeområdet varje gång du trycker på den tilldelade knappen. Genom att begränsa typerna av valbara skärpeinställningsområden med [Begr. av fokusomr.] i förväg kan du välja önskad skärpeområdesinställning snabbare.

    Om du tilldelar [Växla fokusområde] till en specialknapp rekommenderar vi att du begränsar typerna av skärpeområden med [Begr. av fokusomr.].

OBS!

  • Skärpeområden som inte är markerade med en bock kan inte väljas med MENU eller Fn (funktion)-menyn. Om du vill välja till ett lägger du till en bockmarkering med [Begr. av fokusomr.].
  • Om du tar bort bockmarkeringen för ett skärpeområde som registrerats med [Växl V/H AF-omr.] eller [Reg. AF-område] ändras även de registrerade inställningarna.