Intelligent auto

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen.

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Autoläge).
    • Tagningsläget ställs in på (Intelligent auto).
  2. Rikta kameran mot motivet.
    När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.

  3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

  • Den här produkten kan inte känna igen scentypen när man tar bilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
  • Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.
  • I [Intelligent auto]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.