Auto tempavstäng.

Används för att ställa in den temperatur i kameran då kameran stängs av automatiskt under tagning. När den är inställd på [Hög] går det att fortsätta tagningen även om temperaturen i kameran blir varmare än normalt.

  1. MENU (Installation) → [Auto tempavstäng.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard:
Används för att ställa in standardtemperaturen för avstängning av kameran.
Hög:
Används för att ställa in en högre temperatur än standardtemperaturen för avstängning av kameran [Standard].

Att observera när punkten [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög]

  • Ta inte bilder genom att hålla kameran i handen. Använd ett stativ.
  • Om du använder kameran genom att hålla den i handen under en längre tid kan det leda till lågtemperaturbrännskador.

OBS!

  • Beroende på omgivande förhållanden eller kamerans temperatur kanske inte den inspelningsbara tiden för filmer ändras, även om [Auto tempavstäng.] är inställd på [Hög].