MOVIE-knapp

Används för att ställa in om MOVIE (film)-knappen ska vara aktiverad eller ej.

  1. MENU(Kamerainst.2) → [MOVIE-knapp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Alltid:
Filminspelning startar när man trycker på MOVIE-knappen i alla tagningslägen.
Endast Filmläge:
Filminspelning startar bara när man trycker på MOVIE-knappen medan tagningsläget är inställt på [Film]-läget eller [S&Q-motion]-läget.