AF-hastighet (film)

Det går att ändra skärpeinställningshastigheten när autofokusen används i filmläget.

  1. MENU (Kamerainst.2) → [AF-hastighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Snabb:
Autofokuseringshastigheten ställs in på hög hastighet. Detta läge är lämpligt när man vill filma aktiva scener som t.ex. sport.
Normal:
Autofokuseringshastigheten ställs in på normal hastighet.
Långsam:
Autofokuseringshastigheten ställs in på låg hastighet. I det här läget ändras skärpan på ett mjukt sätt när man ändrar vilket motiv som skärpan ska ställas in för.