ISO-inställning: ISO-intervallbegr.

Du kan begränsa området för ISO-känslighet när ISO-känslighet ställs in för hand.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [ISO-inställning][ISO-intervallbegr.][Minimal] eller [Maximal] och välj de önskade värdena.

Ställa in område för [ISO AUTO]

Om du vill justera området för ISO-känslighet som ställs in automatiskt i läget [ISO AUTO] kan du välja MENU→ (Kamerainst.1) [ISO-inställning][ISO][ISO AUTO] och trycka på höger sida på styrratten för att välja [ISO AUTO maximalt] /[ISO AUTO minimalt].

OBS!

  • Värden för ISO-känslighet som ligger utanför det angivna området går inte att använda. Om du vill välja ISO-känslighetsvärden utanför det angivna området kan du återställa [ISO-intervallbegr.].
  • Det tillgängliga området för ISO-känslighet varierar beroende på inställningen för [Gamma] under [Bildprofil].