För att styra kameran med en iPhone eller iPad (QR Code)

Du kan ansluta en iPhone eller iPad till kameran med hjälp av en QR Code och sedan styra och använda kameran från din iPhone eller iPad.
Kontrollera att punkten [Ktrl m Smartphone] är inställd på [På] genom att välja MENU (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone].

 1. MENU (Nätverk) → [Ktrl m Smartphone][Anslutning].
  QR Codeen (A) och SSID-adressen (B) visas på den här produktens bildskärm.

 2. Starta Imaging Edge Mobile på din iPhone eller iPad och välj [Anslut med en ny kamera].
 3. Skanna den QR Code som visas på kameran medan skärmen [Anslut med hjälp av kamerans QR Code] visas på din iPhone eller iPad.
  När kamerans QR Code har lästs in visas meddelandet [Anslut med kameran?] på bildskärmen på din iPhone eller iPad.
 4. Välj [OK] på iPhone- eller iPad-skärmen.
  Din iPhone eller iPad ansluts till produkten.
  • Nu kan du ta bilder fjärrstyrt och kontrollera bildkompositionen på skärmen på din iPhone eller iPad.

Tips

 • När QR Codeen väl har lästs in registreras den här produktens SSID-adress (DIRECT-xxxx) och lösenord i din iPhone eller iPad. Detta gör det sedan lätt att ansluta din iPhone eller iPad till produkten via Wi-Fi i fortsättningen genom att välja SSID-adressen.(Ställ in [Ktrl m Smartphone][På] i förväg.)

OBS!

 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.
 • Om det inte går att ansluta din iPhone eller iPad till den här produkten med hjälp av QR Codeen, så använd SSID-adressen och lösenordet.