För att styra kameran med en iPhone eller iPad (SSID)

Det går att styra kameran med en iPhone eller iPad genom att ansluta iPhonen eller iPaden till kameran med hjälp av SSID-adressen och ett lösenord.
Kontrollera att punkten [Ktrl m Smartphone] är inställd på [På] genom att välja MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone].

 1. MENU(Nätverk) → [Ktrl m Smartphone][Anslutning].
  En QR Code visas på den här produktens bildskärm.
 2. Tryck på (radera)-knappen på den här produkten.
  Den här produktens SSID-adress och lösenord visas på produktens bildskärm.

 3. Starta Imaging Edge Mobile på din iPhone eller iPad och välj [Anslut med en ny kamera][Anslut med hjälp av kamerans SSID/lösenord].
 4. Mata in lösenordet som visas på den här produkten.
  iPhonen eller iPaden ansluts till produkten.
  • Nu kan du ta bilder fjärrstyrt och kontrollera bildkompositionen på skärmen på din iPhone eller iPad.

OBS!

 • Det kan förekomma radiostörningar eftersom Bluetooth-kommunikation och Wi-Fi-kommunikation (2,4 GHz) använder samma frekvensband. Om Wi-Fi-anslutningen är instabil kan det hända att den blir bättre om du stänger av Bluetooth-funktionen på din smartphone. I så fall fungerar dock inte länkningsfunktionen för platsinformation längre.